Monday, 05/12/2022 - 04:25|
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY GIÁO, CÔ GIÁO ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐINH BỘ LĨNH

Hướng dẫn sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”

Ngày 24/01/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 07/2018/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”.Ngày 24/01/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 07/2018/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”.

Tài liệu đính kèm: Tải về

Theo đó, nội dung chi do các địa phương thực hiện gồm:

- Chi công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, các lực lượng xã hội . . . về mục đích, ý nghĩa, vai trò và ích lợi của học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập; chi tổ chức khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời hàng năm;

- Chi công tác phí đi chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án tại địa phương; chi tổ chức các cuộc họp sơ kết, tổng kết các cấp ở địa phương; chi văn phòng phẩm và chi phí khác phục vụ trực tiếp cho hoạt động triển khai Đề án;

- Chi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho các đối tượng thuộc các hoạt động của Đề án; chi bồi dưỡng cho báo cáo viên/ hướng dẫn viên tham gia giảng dạy tại Trung tâm học tập cộng đồng (bao gồm công tác chuẩn bị, soạn bài và báo cáo); chi cho đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý của Trung tâm học tập cộng đồng;

- Chi cho kiểm tra, đánh giá, xếp loại/công nhận các mô hình học tập;

- Chi cho công tác điều tra nhu cầu học tập; chi tiền điện (hoặc dầu đèn) đối với các lớp học tại Trung tâm học tập cộng đồng ban đêm; chi hỗ trợ tài liệu, sách giáo khoa, đồ dùng phục vụ công tác giảng dạy, học tập tại các Trung tâm học tập cộng đồng;

- Chi cho công tác xóa mù chữ và phổ cập giáo dục;

- Chi công tác phí cho hoạt động học tập kinh nghiệm mô hình xây dựng xã hội học tập hiệu quả trong nước;

- Chi thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 02/4/2018.

Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp kèm theo

Thanh Sơn

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 14
Hôm qua : 39
Tháng 12 : 123
Năm 2022 : 5.073